Projektoj

Projektoj, kiuj rilatas al universitatoj, pri kiuj nuntempe aktivas niaj laborgrupoj. La grupoj estas formitaj de universitatuloj tra la tuta mondo, kiuj reprezentas diversajn universitatojn kaj Esperanto-organizojn.

Diskutgrupoj, strategio kaj planado

Universitatuloj tra la mondo regulaj kunsidas ĉiun duan semajnon por diskuti projektojn kaj agadojn, inkluzive strategion kaj planadon. La sesioj, administrataj de Ahmad Mamdoohi, estas registritaj, kaj enrete videblaj.

Dua laborgrupo, kiu inkluzivas universitatajn reprezentantojn de Esperantic Studies Foundation (ESF), Internacia Ligo de Esperantaj Instruistoj  (ILEI), Universala Esperanto-Asocio (UEA) kaj Tutmonda Esperanto Junulara Organizo (TEJO), laŭokaze kunvenas por ellabori, subteni, konsili kaj helpi konkretajn projektojn el ideoj diskutitaj dum la diversaj diskutaj forumoj.

Protokolaro de la diskutgrupo

Aktualaj projektoj

Ni laboras por:

  • vastigi nian universitatan reton kaj igi ĝin pli publike videbla kaj disponebla, per produktado de unu-paĝaj resumoj de publikigitaj artikoloj kaj esploroj, kaj per tre mallongaj filmoj de universitatanoj parolantaj pri sia laboro kaj instruado. Se vi volas kontribui kaj sendi resumojn kaj/aŭ filmon, bonvolu kontakti Angela Tellier: esfacademic(ĉe)esperantic.org  
  • establi kaj etendi la nunan internacian reton de esploristoj – Internacia Reto de Universitatoj (IRU) – sub la gvido de Vicente Manzano-Arrondo. Se interesus vin aliĝi al la laboro, bonvolu skribi al iru(ĉe)esperantujo.io 
  • plilongigi kaj kompletigi listojn de universitatuloj, kiuj okupiĝas pri esploroj rilataj al niaj prioritatoj sub la gvido de Renato Corsetti kaj Katalin Kováts. Ĉiu, kiu instruas kurson aŭ modulon bonvolu registri ĉe Edukado.net

Financa subteno

La Programo por Interlingvistika Subteno (IS) estas administrata de internacia komisiono sub aŭspicio de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED). Ĝi aljuĝas malgrandajn subvenciojn, kutime malpli ol $2000, por helpi fakulojn kaj jam spertajn studentojn plenumi esplorojn en la fakoj lingvo-planado, interlingvistiko, transnacia lingva politiko, lingva justeco, kaj planlingvoj (inkluzive Esperanton). La subvencioj povas subteni aĉeton de (aŭ aliron al) esploraj materialoj, partoprenon en konferencoj, vojaĝadon al esplorbibliotekoj, subtenon de surkampa laboro, evoluigon de retejoj, kostojn de publikigo, k.s. Subvencioj IS estas aljuĝataj konkurse kaj kutime devas esti uzataj ene de unu jaro de ricevo de la subvencio. Detaloj pri submeto de proponoj kaj limdatoj.

Esperantic Studies Foundation estras pli grandan Ĝeneralan Subtenan Fonduson (GSF), kiu kovras ĉiujn tri el siaj prioritatoj: Esplorado, Edukado kaj Konservado. Ĝi estas malferma al individuoj kaj organizoj, inkluzive universitatojn. Detaloj pri submeto de proponoj kaj limdatoj.

Comments are closed.